Jeg er ikke fotogen…..

Å være fotogen har ikke sammenheng med hvordan man ser ut, men heller hvordan man føler seg.

Om man tenker at man ikke er fotogen, gruer man seg gjerne til å bli tatt bilder av, som igjen synes på bildene. Det er det klassiske blikket som automatisk sperres opp når blitzen fyller ansiktet. Det lille utrykket som man vet ikke fungerer eller ønsker på sitt eget portrettbilde. Min jobb er å bryte ned denne sperringen og dette faste utrykket som alltid tvinger seg frem når man blir fotografert. Føler du deg bra, blir ditt portrettbilde bra. Det er en fordel å ikke kjenne fotogarfen som skal ta portrettbildet. Men, det krever at isen er brutt. Når den er det, er det fotografen sin oppgave å finne det riktige lyset, vinkel og bakgrunn som fremhever det beste i personen foran kamera. Mange portrettfotografer understreker at de har det riktige utsyret til å ta et bra portrettbilde. Det er like viktig at man har stor fokus på å ha kontakt med sine kunder, at man faktisk ser personen foran linsen, og at man får tillit. Den gode samtalen er viktig, og ikke minst, alltid holde personen foran linsen informert om hvordan man har tenkt å ta bildene.Er fotografen godt forberedt før portrettfotograferingen, kan all fokus være på personen som blir fotografert. Når isen er brutt, skuldrene senket, og med en rolig puls, da er vi alle fotogene – det lover jeg!

Share this story

COMMENTS Expand